Succes in strijd tegen Rotterdamse milieuzones

Printen

 

Deze e-mail bevat afbeeldingen, als u deze niet ziet , bekijk hem in uw browser

Nieuwsbrief  20 september 2018

 

Succes in strijd tegen Rotterdamse milieuzones

 

 

 

 

Personenauto’s en bestelauto’s van vóór 1 juli 1992 die op benzine rijden mogen door de gemeente Rotterdam niet langer worden geweerd uit de milieuzone. Dat blijkt uit een uitspraak van de Rotterdamse rechtbank.

 

In november 2015 werd de toen al bestaande milieuzone voor vrachtauto’s uitgebreid naar personen- en bestelauto’s met benzinemotoren van vóór 1 juli 1992 en personen- en bestelauto’s met dieselmotoren van vóór 1 januari 2001. Veertien belanghebbenden waren het niet eens met die beslissing en stelden beroep in.

 

De rechtbank heeft nu geoordeeld dat bij de vaststelling van de milieuzone onvoldoende rekening is gehouden met de belangen van de kleine groep eigenaren van personenauto’s en bestelauto’s van vóór 1 juli 1992 die op benzine rijden. Volgens de rechtbank heeft het gemeentebestuur niet aannemelijk gemaakt dat deze voertuigen gezamenlijk een onevenredig groot deel van de uitstoot van stikstofdioxide veroorzaken.

 

In zijn nopjes

Sander Jongerius van de Stichting Rotterdamse Klassiekers, die de belangen van oude autobezitters behartigt, is in zijn nopjes met de uitspraak. ,,De rechtbank heeft nu geoordeeld wat wij al bijna twee jaar roepen: de onderbouwing van de milieumaatregel deugt niet.’’

 

De gemeente laat in een reactie weten de uitspraak eerst te willen bestuderen. ,,Daarna bekijken we of en welke stappen we verder nemen.’’ 

 

Personen- en bestelauto’s met een dieselmotor van vóór 1 januari 2001 zijn overigens nog steeds niet welkom in de milieuzone. Voertuigen met dieselmotor ouder dan 40 jaar zijn wel toegestaan in de milieuzone.

 

FEHAC, die in dit dossier nauw samenwerkt met Stichting Rotterdamse Klassiekers, zal haar leden  na volledige analyse van de uitspraak informeren over de precieze inhoud. Natuurlijk zal FEHAC  deze uitspraak aangrijpen in haar strijd mobiel erfgoed toe te staan in elke gemeente die een milieuzone heeft of overweegt in te voeren.

 

Oldtimers op weg naar morgen

 

 

 COLOFON

 

  FEHAC Secretariaat
  Kosterijland 15
  3981 AJ Bunnik


  T  085 - 303 46 51
  E  secretariaat@fehac.nl
  I   www.fehac.nl

 

 

Publicaties

 

Informatie uit deze nieuwsbrief is vrij van rechten. Artikelen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, mits de bron wordt vermeld.

 

 

Bezoek ook onze website: fehac.nl

 Afmelden voor de FEHAC nieuwsbrief